Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
Styremøte i Nordsjø- kommisjonen

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen og internasjonal koordinator Jon Halvard Eide representerte Vest-Agder fylkeskommune på møtene

Følgende norske medlemsfylker var representert på årsmøtet: Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.

 

Årsmøtet besluttet å arbeide for at Nordsjøkommisjonen skal bli involvert i bruken av Europaparlaments bevilgning til utredningen av en Nordsjøstrategi gjennom å arrangere interessent-konferanser. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med EU-kommisjonens maritime direktorat og Nordsjøkommisjonens europeiske paraply CPMR. De nasjonale regjeringene skal informeres om Nordsjøkommisjonens rolle i dette arbeidet.

 

En oppdatert handlingsplan ble vedtatt på grunnlag av NSR 2020-strategien. Årsmøtet vedtok to resolusjoner om hhv maritim arealplanlegging og akvakultur som skal fremmes overfor EU og regjeringene.

 

Årsmøtet vedtok at Nordsjøkommisjonens styre skal bli mer synlig for medlemmene og styrke den politiske profilen overfor nasjonale regjeringer og EU.

 

Fylkesordfører i Hordaland Tom Christer Nilsen ble valgt til ny president for to år. Hordaland fylkeskommune overtar dermed sekretariatet. Kerstin Brunnström, Västra Götalandsregionen, ble valgt til ny visepresident. John Lamb, Southend (England), fortsetter som den andre visepresidenten.

 

Årsmøtet besluttet å utrede alternative sekretariatsmodeller fram mot årsmøtet neste år med tanke på at sekretariatet skal bli helt eller delvis finansiert av medlemskontingenten. Formålet med utredningen er å motvirke problemet med dagens modell der medlemsregionenes økonomiske ressurser i praksis blir bestemmende for hvorvidt en politiker kan stille som presidentkandidat. Dette betraktes som et demokratisk problem. Bytte av sekretariat i forbindelse med skifte av president innebærer også tap av kontinuitet. 

 

Medlemskontingenten forblir uendret neste år. Thore Westermoen (Vest-Agder) og Karen Ann Kjendlie (Vestfold) fortsetter som hhv. styremedlem og varamedlem fra Norge. Norske formenn, viseformenn og rådgivere viderefører vervene i de tematiske gruppene.

 

Neste styremøte finner sted i Brussel 21.oktober.

 

Konferansen og årsmøtet i 2015 finner sted i Assen/Groeningen (Nederland) 9 – 11.juni

 

 

av Eide, Jon Halvard, publisert 27. august 2014 | Skriv ut siden