Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
  • Soerlandets Europakontor
    av Birnbrich, Manuel, 20.11.15

    Innovasjon og næringsutvikling på Sørlandet som en del av Europa

    Som en del av Gründeruka Agder inviterte Sørlandets Europakontor til debatt om hvordan næringslivet...

    Les mer