Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Fylkesvaraordfører Westermoen var invitert til å tale om regionale strategier for bruk av EUs programmer på Europapolitisk forum i Oslo 3.november. Han redegjorde for hvordan Agders Internasjonale Fagråd jobber med å mobilisere til økt deltakelse i EUs nye innovasjon- og forskningsprogram Horisont 2020 og i Interreg-programmene. Han nevnte også at Regionale Forskningsfond (RFF) Agder kan yte posisjoneringsstøtte for å forberede søknader om internasjonal forskningsfinansiering, f.eks til Horisont 2020. Westermoen tok videre opp spørsmålet om det også bør etableres nasjonale ordninger for prosjektetableringsstøtte til Interreg-programmene slik det f.eks finnes i Tyskland og Nederland. Det er i følge Westermoen et paradoks at slike ordninger per i dag bare finnes for Horisont med tanke på at det norske budsjettet her er ca 20 ganger større enn i Interreg.

Europapolitisk forum er et samarbeidsorgan mellom regjeringen, KS, landsdelsutvalgene og fylkeskommunene som utveksler informsajon og erfaringer om saker i tilknytning til EU og EØS. Forumet ledes av statssekretærene i Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

av Eide, Jon Halvard, publisert 11. november 2014 | Skriv ut siden