Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

ØKS-programmet for 2014 - 2020 ble godkjent av EU-kommisjonen 15.desember. Et informasjons- og søknadsseminar arrangeres i Arendal 30.januar forut for første utlysning på prosjektmidler som forventes å åpne i midten av februar

Det nye ØKS-programmet er utviklet av 15 fylker og regioner i Sverige, Danmark og Norge. Agderfylkene var representert i den politiske styringsgruppa ved fylkesvaraordførerne Jon-Olav Strand og Thore Westermoen, mens internasjonal koordinator Jon Halvard Eide deltok i den administrative tjenestemannsgruppa og i skrivegruppa for det nye programmet.

ØKS-programmet har fire tematiske prioriteter for forskning & innovasjon, lavkarbon-økonomi (fornybar energi og energieffektivisering), transport og arbeidsmarked. Programmet har et budsjett på 143,4 millioner Euro, hvorav 15,8 millioner Euro er til disposisjon for norske prosjektpartnere. Også kommersielle bedrifter kan motta medfinansiering i prosjektene, i tillegg til offentlige myndigheter, universiteter, forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner.  

Programsekretariatet arrangerer i samarbeid med fylkeskommunene et informasjons- og søknadsseminar på Tyholmen hotel i Arendal 30.januar kl 10. Her kan prosjektutviklere også få individuell rådgivning fra sekretariatet. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette arrangementet over nyttår.

 

av Eide, Jon Halvard, publisert 23. desember 2014 | Skriv ut siden

Programdokumentet for ØKS kan lastes ned her:

http://interreg.no/IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=1F88BB22CF99D863C1257DB1002E78A6

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

Internasjonal koordinator i Vest-Agder fylkeskommune: Jon Halvard Eide, jonhalvard.eide@vaf.no, tlf. 91 69 75 22

Internasjonal koordinator i Aust-Agder fylkeskommune Hilde Lona, hilde.lona@austagderfk.no,  

Tel +47 91365179 / +47 37025933