Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Formålet med dette nettstedet er å gi brukeren en enkel men grundig oversikt over Aust- og Vest-Agder fylkeskommune sitt internasjonale engasjement.

Kontakt Aust-Agder

Aust-Agder fylkeskommune har en rekke internasjonale engasjement.

Koordinator for internasjonalt arbeid er Ann Camilla Schulze-Krogh.

Kontakt Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har flere rådgivere som jobber med internasjonale prosjekter og saker.

Jon Halvard Eide er koordinator for internasjonalt arbeid.