Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Formålet med dette nettstedet er å gi brukeren en enkel men grundig oversikt over Aust- og Vest-Agder fylkeskommune sitt internasjonale engasjement.

Du finner generell informasjon om EU's ulike program, prosjekter Agderfylkene deltar i, og aktuelle aktiviteter vi er involverte i. I tillegg samler vi relevante nyheter fra EU, Norsjøkommisjonen, CPMR, Sørlandets Europakontor, Interreg.no og KS.