Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Om ny programperiode 2014-2020, Horisont 2020, og europeisk territorielt samarbeid (Interreg).

Norge deltar i inneværende langtidsbudsjettperiode 2007 – 2013 i over 20 EU-programmer innenfor tema som:

- Forskning og teknologi
- IT
- Kultur og media
- Ungdom og utdanning
- Sosiale- og forbrukerspørsmål
- Næringsliv og regionalutvikling (ETS / Interreg. Se omtale på egen side).
- Miljø/transport/energi
- Konkurranse og Innovasjon
- Folkehelse
- Statistikk

Les mer om programmene på regjeringen sin Europaportal.