Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Agder sin internasjonale strategi

Fylkeskommunene besluttet høsten 2010 å utarbeide en felles internasjonal strategi for Agder som ledd i oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Internasjonal virksomhet skal være et virkemiddel for å nå de overordnede målsettingene i regionplanen. Regionplanens fokus på kunnskap, kompetanse, verdiskapning, bærekraftig utvikling og samarbeid/ partnerskap forutsetter en sterk internasjonal orientering.

Strategien er publisert både på norsk og engelsk og kan lastes ned som pdf-fil fra menyen til høyre.

En bladbar versjon av den internasjonale strategien kan lastes ned ved å klikke her.