Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

På disse sidene presenterer vi ulike aktuelle internasjonale prosjekter hvor Aust- og Vest-Agder fylkeksommuner deltar, enten hver for seg eller i fellesskap. For informasjon om ulike Interreg prosjekter (ETS) eller prosjekter relatert til videregående skole, se venstre kolonne. Prosjektnyheter presenteres ellers forløpende her.

Fylkeskommunene og andre aktører på Agder har deltatt i et antall prosjekter under Interreg IV i  perioden 2007 – 2013. En oversikt over prosjektene finnes her, og en nærmere omtale av prosjektene finnes i prosjektbanken på Interreg.no.