Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

De fleste videregående skolene i Aust-Agder er engasjert i ulike internasjonale prosjekter og programmer.

En oversikt over internasjonalt utdanningssamarbeid videregående skole for skoleåret 2011/12 kan lastes ned fra menyen til høyre.

Det lønner seg å besøke nettsidene til de enkelte skolene for å få mer detaljert informasjon om enkeltprosjekter, se for eksempel Sam Eyde videregående skole sin nettside.