Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

De videregående skolene i Vest-Agder har et stort internasjonalt engasjement.

En oversikt over internasjonalt utdanningssamarbeid ved de videregående skolene i Vest-Agder fylkeskommune for skoleåret 2010-2012 kan laste ned fra menyen til høyre.